۱- ما چه کسانی هستیم

شماتیک قدرت خود را از هلدینگ بین المللی توسعه دهندگان می گیرد.


۲- ما چه اطلاعاتی از شما را ذخیره می کنیم

کلیه اطلاعاتی که از زمان عضویت در این سایت و ارتباط با سایت دارید ذخیره می شود تا بتوانیم از سرقت اطلاعات و هویت افراد توسط هکر ها و سایر اشخاص جلوگیری کنیم یا بتوانیم در صورت وقوع رهگیری لازم را انجام دهیم.


۳- از اطلاعات چه استفاده ای می شود

ما اطلاعات شما را در اختیار هیچ فرد، سازمان یا شرکت تبلیغاتی ای قرار نمی دهیم مگر آنکه یا شما خودتان محدودیت دسترسی به نوع اطلاعات را مشخص نکرده باشید یا به واسطه جرمی و دستور مقامات قضایی مجبور باشیم آن را به دادگاه ارائه نماییم. سایر مشخصات ارتباطی شما که محرمانه است فقط در راستای اطلاع رسانی و تبلیغات داخلی هلدینگ توسعه دهندگان استفاده می گردد.


۴- آیا می توانم حساب کاربری خود را حذف کنم

بله شما هر زمان که بخواهید می توانید اکانت خود را حذف کنید اما جهت پیشگری از جرائم حداقل ۶ ماه نسخه پشتیبان اطلاعات شما بر روی سرور ها ما باقی می ماند و یا حتی بیشتر.