اشتراک عکس و فیلم | خوش آمدید به شِماتیک

بپسند

تصاویر یا فیلم ها و وقایعی را که خوشتون میاد بپسندید

دنبال کن

افراد مشهور و شماتیک ها را دنبال کنید و کلی امکانات جذاب دارید

ذخیره کن

بلافاصله تصاویر یا فیلم ها را ذخیره کنید تا آنها را بعداً بررسی کنید.

ورود به شِماتیک